ROBOTY GÓRNICZE - HYDROMEL Sp. z o.o.

Przejdź do treści
USŁUGI

ROBOTY GÓRNICZE
PRODUKTY

Do wykonywania robót Przedsiębiorstwo posiada zorganizowaną strukturę organizacyjną zgodnie z wymaganiami prawa geologicznego i górniczego, w tym służbę BHP, Dział Górniczy i Energomechaniczny oraz służbę strzałową. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą kierowniczą i osobami dozoru wymaganych specjalności oraz doświadczoną załogą posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

 
 
Oferujemy:

 
montaże i demontaże sekcji obudów zmechanizowanych,
kompleksowe zbrojenie ścian (sekcje obudów zmechanizowanych wraz z hydrauliką siłową i sterowniczą, przenośniki taśmowe, kombajny, przenośniki zgrzebłowe z urządzeniami współpracują cymi),
kompleksową likwidację wyposażenia ścian zmechanizowanych wraz z rabowaniem sekcji i wytransportowaniem ich uprzednio zdemontowanych lub w całości, przy użyciu różnego rodzaju środków transportu,
montaże i demontaże urządzeń odstawczych zgrzebłowych i taśmowych,
montaże i demontaże wszelkich urządzeń transportowych, (kolejki szynowe podwieszane i spągowe), wraz z urządzeniami napędowymi (kołowroty do transportu linowego oraz lokomotywy elektryczne i spalinowe),
montaże i demontaże instalacji wodnych, ciśnieniowych i spływowych, sprężonego powietrza, klimatyzacyjnych itp.,
rekonstrukcja wyrobisk górniczych.
             
 

PUMAR SP. Z O.O.

ul.Wyzwolenia 14
41-1-3 Siemianowice Śląskie

tel. (+48)32 73 59 101
fax. (+48)32 73 59 114

NIP 62700012915
REGON 003453794
KRS 0000041348

e-mail: pumar@ppupumar.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO
HYDROMEL SP. Z O.O.

ul.Wyzwolenia 14,
41-103 Siemianowice Śląskie

tel. (+48) 32 73 59 133
tel. (+48) 32 73 59 167
fax. (+48) 32 73 59 180

NIP 6431000947
REGON 272222391
KRS 0000859795

SKŁAD
GRUPY KAPITAŁOWEJ PUMAR
GRUPA KAPITAŁOWA
PUMAR

ul.Wyzwolenia 14
41-1-3 Siemianowice Śląskie

tel. (+48)32 73 59 101
fax. (+48)32 73 59 114

NIP 62700012915
REGON 003453794
KRS 0000041348

e-mail: pumar@ppupumar.pl
Wróć do spisu treści